Contestatii CNSC si plangeri achizitii publice

Ce oferim?


Consultanta in vederea participarii la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice, formularea de notificari prealabile, contestatii in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si pe cale judiciara, formularea cererilor de suspendare a procedurii de atribuire, precum si a plangerilor impotriva deciziilor Consiliului. Echipa noastra se prezinta cu o vasta expertienta in consultarea si reprezentarea autoritatilor contractante si a operatorilor economici atat in domeniul achizitiilor publice din sistemul sanitar, cat si in cel al licitatiilor publice din domeniul constructiilor.

Contacteaza-ne