Pensii

Ati primit o decizie privind acordarea pensiei care va nemulțumește?
Sunteți pensionat anticipat sau beneficiați de o pensie de invaliditate prea mică?
Urmează sa va pensionați și doriți o estimare a drepturilor ce vi se cuvin?

Ati ajuns unde trebuia, echipa noastră de specialiști va poate ajuta pentru a obține drepturile ce vi se cuvin!
Ce trebuie sa faceți pentru a beneficia de asistenta juridica este sa ne contactați imediat pentru a va oferi soluțiile noastre în vederea contestării deciziilor nelegale emise de Casa de Pensii.

De cele mai multe ori, Casa de Pensii în mod nelegal înlătura de la valorificare sumele ce reprezintă sporuri şi venituri suplimentare utilizate la determinarea punctajelor anuale pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000, cum ar fi salarii brute, prime, beneficiu, spor ore festive, indexari, compensari si al 13-lea salariu, etc., venituri pentru care unitatea angajatoare a retinut si virat contributia de asigurari sociale.

Spunem ca în mod nelegal Casa de Pensii înlătura aceste venituri, avand in vedere, pe de o parte principiul contributivitatii, potrivit caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se in temeiul contributiilor de asigurari sociale platite, și pe de alta parte dispozitiile art. 96 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, potrivit cărora „Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea castigului salarial brut/solda bruta sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurări sociale, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica”.

Precizam ca neluarea in considerare a unor sume pentru care s-au platit contributii de asigurari sociale echivaleaza cu o incalcare a principiului contributivitatiii, avand drept consecinta nerealizarea scopului urmarit de legiuitor prin art. 3 din Legea nr. 3/1977 prin care a stabilit ca dreptul la pensie de asigurari sociale este recunoscut tuturor cetatenilor tarii care au desfasurat o activitate permanenta pe baza unui contract de munca si pentru care au depus contributia prevazuta de lege la fondul de asigurari sociale de stat, acesta din urma constituindu-se din respectivele contributii si din sume alocate de la bugetul de stat.

Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 19/2012 a statuat ca, „(…) sporurile si alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 01.04.2001 vor fi luate in considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public daca au fost incluse in baza de calcul conform legislatiei anterioare, sunt inregistrate in carnetul de munca sau in adeverintele eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare, si pentru acestea s-a platit contributia de asigurari sociale”.

Cu alte cuvinte, dacă aceste sporuri și venituri suplimentare se regăsesc în carnetele de munca sau adeverințele eliberate de angajator, iar angajatorul a confirmat prin adeverinta plata contributitiei de asigurari sociale pentru aceste venituri suplimentare, Casa de Pensii este obligată sa le valorifice.

Mai jos regăsiți o speța în care clientul nostru a solicitat ajutorul specialiștilor noștri în vederea anulării deciziei de pensionare emisă de Casa de Pensii a Municipiului București, deoarece nu fuseseră valorificate orele ce se regăseau în adeverința emisă de angajatorul Metrorex.

Motivul pentru care Casa de Pensii a înlăturat veniturile suplimentare a fost acela ca veniturile suplimentare inscrise in adeverinta eliberata de Metrorex nu au fost valorificate, deoarece nu reprezinta sporuri cu caracter permanent prevazute in anexa nr. 15 la normele de aplicare a legii nr. 263/2010 aprobate prin HG nr. 257/2011.

Urmare a contestatei formulate de specialiștii noștri, Tribunalul București a dat câștig de cauza clientului, iar Curtea de Apel București a menținut solutia, respingând apelul formulat de Casa de Pensii după cum urmaeaza:Pensii

În motivarea deciziei, instanța a reținut:

Contacteaza-ne