Asistență juridică achiziții publice

Despre achizitii publice cu totii am auzit, insa pe cat de cunoscut este domeniul, pe atat de complex, iar cand vorbim despre achizitii publice trebuie sa ne referim la ambii jucători din aceasta piata, respectiv autoritatea contractanta si operatorul economic.

Cum se ajunge la o achizitie publică?

Printr-o nevoie, izvorul achizitiilor publice fiind necesitatea autoritatii contractante, care pentru functionarea sa ca entitate, identifica necesitati ce sunt acoperite prin derularea de achizitii directe si proceduri de achizitii finantate din bugetul de stat.

Necesitatile autoritatii contractante se identifica de catre structurile beneficiare din cadrul acesteia si sunt consemnate intr-un document prevazut de lege, respectiv referat de necesitate.

Referatul de necesitate reprezinta primul document al oricarei achizitii publice si sta la baza initierii acesteia. Ca si circuit, acest referat de necesitate, aprobat de ordonatorul principal de credite, ajunge la compartimentul Intern specializat de achizitii publice din cadrul autoritatii contractante, urmand ca achizitorii sa decida, in functie de valoarea estimata si de obiectul referatului de necesitate, ce modalitate de achizitionare a produsului/serviciului sau lucrarii vor alege.

Autoritatea contractanta care initiaza o cumparare devine achizitor, iar operatorul economic care raspunde cu oferta-intentie de cumparare autoritatii contractante devine ofertant.

Numitorul comun, liantul dintre aceste doua entitati este bugetul de stat. Astfel, cand discutam despre achizitii publice discutam, despre o relatie comerciala dintre o autoritate contractanta si un operator economic.

Legile care guvernează achizițiile publice

In Romania, materia achizitiilor publice este constituita de:

Principiile care guverneaza acest domeniu sunt prevazute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, iar rolul acestor principii este unul clar definit si anume, crearea unui cadru sanatos, a unui mediu propice in care achizitiile publice se pot desfasura in mod eficient.

Asadar, principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica si a organizarii concursurilor de solutii sunt: tratamentul egal, nediscriminarea, transparenta, proportionalitatea, recunoasterea reciproca si asumarea raspunderii.

Asistență juridică achiziții publice

Care sunt pașii și criteriile procedurii de achiziție publică?

Demararea efectiva a unei proceduri incepe cu anuntul, putand vorbi aici despre trei categorii de anunturi si anume: anuntul de intentie, anuntul de participare si anuntul de atribuire.

Anuntul de intentie este optional si are rolul de a scurta termenele procedurilor daca indeplineste cumulativ urmatoarele doua conditii, respectiv: 1) contine toate informatiile existente la momentul publicarii si 2) este publicat in SEAP cu 35 de zile pana la 12 luni inainte de publicarea anuntului de participare referitor la respectiva achizitie.

Publicarea unui anunt de intentie nu creeaza obligativitatea autoritatii contractante de a publica un anunt de participare.

Anuntul de participare contine toate informatiile necesare operatorilor economici interesati sa elaboreze si sa depuna ofertele, iar orice procedura de achizitii publice lansata de autoritatile contractante din Romania (fara un anunt de intentie) se efectueaza prin publicarea unui anunt de participare in SEAP/JOUE.

Anuntul de atribuire inchide acest cerc initiat prin anunt de intentie sau anunt de participare si este publicat de autoritatea contractanta dupa semnarea contractului in urma unei proceduri de achizitii publice. Anuntul de atribuire contine informatii referitoare la operatorul economic declarat castigator, numărul si data contractului, obiectul contractului, valoarea de atribuire a contractului.

Criteriile de atribuire care stau la baza unui contract sau a unui acord-cadru in urma unei proceduri de achizitii publice sunt:

  • pretul cel mai scazut;

  • costul cel mai scazut;

  • cel mai bun raport calitate-pret;

  • cel mai bun raport calitate-cost.

Contestații la procedura de achiziții publice

Dupa atribuirea contractului apar, de regula, cele mai multe contestatii/cereri, cadrul legal fiind prevazut de Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Precizam ca titularul unei cereri/contestatii poate fi potrivit art. 2 din Legea nr. 101/2016 actualizata „ (1)Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act al unei autoritati contractante sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autoritatii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdictionala sau judiciara, potrivit prevederilor prezentei legi. (2)Oricare dintre membrii unei asocieri a unor operatori economici, fara personalitate juridica, poate formula orice cale de atac reglementata de prezenta lege, poate contesta o procedura de achizitii operatorii economici implicati in această procedura, care au suferit prejudicii sau au banuiala ca urmeaza a suferii prejudicii”.

Contestatia reprezinta un instrument care permite furnizorilor sa solicite o analiza mai amanuntita a deciziilor si, daca este cazul, sa obtina corectarea oricaror erori sau nereguli, in cazul in care considera ca regulile procedurale au fost incalcate sau ca procesul de licitatie nu a fost transparent sau echitabil.

Printre beneficiile rezultate ca urmare a exercitarii dreptului de e contesta se numara:

  1. Protectie impotriva favoritismului: Contestarea licitatiilor ajuta la identificarea si eliminarea potentialelor practici de favoritism sau coruptie in procesul de selectie.

  2. Corectarea erorilor sau neregulilor: Contestatiile permit identificarea si corectarea erorilor procedurale sau incalcarilor regulilor de licitatie, asigurand astfel un tratament egal pentru toti participantii.

  3. Consolidarea transparentei: Contestatia contribuie la cresterea nivelului de transparenta in achizitiile publice, deoarece deciziile entitatilor contractante sunt supuse unei analize mai riguroase.

  4. Imbunatatirea procesului de selectie: Prin evaluarea contestatiilor, se pot identifica deficiente sau lacune in procesul de selectie, ceea ce permite optimizarea si imbunatatirea acestuia.

  5. Contestatiile in licitatiile pentru achizitii publice reprezinta un instrument important pentru asigurarea transparentei si concurentei loiale. Ele permit identificarea si corectarea erorilor sau neregulilor, contribuind la construirea unui mediu de afaceri echitabil si competitiv in sfera achizitiilor publice.

Avand in vedere experienta vasta a societatii noastre in domeniul achizitiilor publice, mentionam ca nu de putine ori am indrumat Clientul spre a-si exercita dreptul la actiune, acesta fiind singurul mijloc prin care isi poate proteja interesul economic.

Contacteaza-ne