Servicii juridice

Consultanta juridica

Consultanta juridica include, in principal, urmatoarele servicii:

  • elaborarea si redactarea de opinii legale;
  • acordarea de consultanta in materia dreptului contractelor (stabilirea cadrului legal pentru relatia contractuala in faza de proiect, informarea clientului despre normele imperative ale legii, participarea la negocieri precontractuale, redactare de Memorandumuri, participarea la negocierea clauzelor contractuale, avizarea formelor contractuale finale, aspecte legate de subcontractari, proceduri intermediare, modalitati de reziliere a contractelor, proceduri privind obligarea la indeplinirea fortata a obligatiilor, derularea procedurii de mediere, proceduri de recuperari creante, proceduri de antrenare a raspunderii contractuale etc.);
  • acordarea de consultanta in materia dreptului muncii (redactarea de contracte individuale si colective de munca, regulamente interne, participarea si asistenta la negocierea si incheierea unor asemenea acte, redactarea de opinii legale pentru orice problema de dreptul muncii, precum si in cazul conflictelor de munca etc.).

Asistenta juridica si reprezentare in instanta

Serviciul numit asistenta juridica si reprezentare in instanta are aplicabilitate in conditiile in care intre persoana juridica/persoana fizica beneficiara si o terta persoana, fizica sau juridica se naste un litigiu pentru solutionarea caruia este necesara interventia instantelor de judecata. Exista o multitudine de litigii, de natura diferita, ce pot aparea in conexiune cu activitatea unei societati comerciale. Cel mai des intalnite sunt litigiile de natura comerciala (in principal in conexiune cu derularea relatiilor contractuale), civila (proprietate mobiliara si imobiliara) si de dreptul muncii (litigiile de munca aparute in executarea contractelor individuale de munca).

  • asistenta juridica si reprezentare in cadrul procedurilor de recuperare amiabila (out-of-court), recuperare silita jurisdictionala, executarea silita individuala, insolventa;
  • asistenta juridica si reprezentare in raporturile cu exceutori judecatoresti, lichidatori si notari;
  • consultanta cu privire la procedurile de recuperare a debitelor, evaluarea posibilitatilor, precum si a costurilor de recuperare;
  • negocierea si solutionarea diferendelor pe cale amiabila, prin incheierea tranzactiilor;
  • asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti in litigii de orice natura (cu precadere de natura comerciala – somatii de plata si actiuni in pretentii – in stransa conexiune cu procedura recuperarii jurisdictionale a creantelor);