Executare silita

Ce este executarea silita si cum se demareaza?


Executarea silita este o procedura prin care o persoana fizica sau juridica este constrânsă să-și execute o obligație pe care nu dorește sa o îndeplinească de bunăvoie.

Procedura de executare silita poate fi iniţiată legal doar atunci când o persoana cu datorii refuză să facă o plată sau chiar atunci când acesta se află în imposibilitate de plată.

Practic, executarea silită poate fi demarată atunci când persoana supusă procedurii are datorii, precum ratele la bănci neplatite timp îndelungat, rate la leasing neplătite sau un număr mare de facturi la un furnizor de utilităţi, de exemplu.

Executare silita - ce este si cum se demareaza

O executare silită se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu, astfel cum se prevede la art. 632 C.p.c., respectiv:

  • hotărârile executorii;
  • hotărârile cu executare provizorie;
  • hotărârile definitive;
  • orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare (exemplu fiind contractul de credit bancar, contractul de leasing financiar, contractul de leasing operațional etc.).

Sunt, de asemenea, titluri executorii și pot fi puse în executare silită potrivit art. 638 C.p.c. și următoarele înscrisuri:

  • încheierile și procesele-verbale încheiate de executorii judectoresti care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
  • inscrisurile autentice, în cazurile prevăzute de lege (actul autentificat la notarul public care constata o creanță certa, lichida și exigibilă exemplu fiind contractul de împrumut);
  • titlurile executorii notariale emise în condițiile prevăzute de lege;
  • titlurile de credit sau alte înscrisuri cărora legea le recunoaște putere executorie (cambia, biletul la ordin, cecul);

Executarea silită pornește la cererea creditorului prin formularea unei cereri de executare transmisă executorului judecătoresc si va inceta abia cand se acoperă suma datorata, respectiv dupa achitarea dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume stabilite prin titlu, precum si a cheltuielilor de executare (onorariu executor, taxe, onorariul avocatial).

Asadar, pentru recuperarea sumelor de bani, se pot urmări atât bunurile mobile ale debitorului asupra cărora executorul judecătoresc poate pune sechestru, ulterior valorificandu-le prin vânzare, cât și bunurile imobile, datornicul riscând astfel sa fie evacuat ca urmare a vânzării imobilului locuință.

O alta forma de executare silită este și cea prin poprirea conturile detinute la banci și blocarea tuturor sumelor ce preprezintă salariu, pensie, dividende etc.

Sunteti executat silit si vreti sa aflati ce puteti face in aceasta
situatie?

În primul rând trebuie sa contactați un avocat specializat în materia contestatei la executare, iar noi va putem ajuta, societatea noastră având o vasta experiență în acest domeniu.

Noi va putem ajuta atât sa contestati debitul, cât si sa suspendati executarea silita pana la finalizarea contestatiei la executare, respectiv pana la momentul la care  instanță de judecata a efectuat verificarea actelor de executare contestate.

Pentru a nu fi decazuti din acest drept, va rugam sa ne contactati de urgenta, deoarece termenul prevazut de lege pentru formularea unei contestatii la executare este de 15 zile, termen care curge de la data la care vi s-a comunicat primul act de executare, respectiv somația ori de la data când ati luat la cunoștință de primul act de executare sau despre înființarea popririi.

Nu ezitați sa va exercitați dreptul de a contesta actele de executare silita, deoarece costul formulării unei contestații la executare prin intermediul unui avocat specializat este înzecit mai mic decât riscurile la care sunteți expuși ca urmare a unei executări silite posibil abuziva sau nelegala.

Precizam ca executarea silită se continua și împotriva moștenitorilor dumneavoastră, astfel ca interesul de a consulta un avocat de îndată ce sunteți înștiințați cu privire la executare, trebuie sa fie unul crescut, având în vedere ca nu
doriți sa lăsați moștenitorilor datorii.

Cu privire la costul contestatei la executare, acesta se compune din:

onorariu avocat;

taxa de timbru care nu poate depăși suma de 1000 de lei;

În situația în care debitul dumneavoastră decurge din neexecutarea unui contract de credit bancar sau a unui contract de leasing financiar sau operațional, pe calea contestatei la executare putem contesta și clauzele abuzive din contracte, mai exact cele neclare cu privire la dobanzi, penalități și comisioane.

Având în vedere ca exista multe societăți de recuperare creanțe care executa clienții abuziv, chiar și pentru sume care nu se mai datorează, deoarece s-au prescris, nu ezitați sa ne contactați, deoarece nepăsarea va poate duce la plata unor sume exorbitante fără ca mai apoi sa puteți face ceva.

Prin completarea formularului de contact veti primi toate informatiile necesare anularii sau suspendarii executarii silite.

Contacteaza-ne