Avocat Divort

  • Redactare și reprezentare acțiuni de divort si cereri adiacente
  • Modificare pensie de întreținere (majorare și micșorare)
  • Stabilire domiciliu minor și exercitarea Autorității părintești
  • Stabilirea unui program de vizita pentru parintele ce nu locuiește cu minorul
  • Majorarea pensiei in raport de veniturile obținute de parintele ce prestează obligația de plata in situația in care acesta lucrează in afara țării.
  • Suplinirea acordului parintelui cu privire la părăsirea țării de către minor fără acord și/sau alte decizii in lipsa acordului unuia dintre parinti
  • Stabilire și tăgada paternității din căsătorie sau din afara căsătoriei
  • Punerea sub interdictie judecătorească in procedura prejudiciata și judiciara
  • Tutela/curatela