Cum se pot obtine despagubiri accidente rutiere cu cetateni straini in Romania?

In cazul in care sunt necesare despagubiri accidente rutiere cu cetateni straini in Romania, situatia este similara cu cea a cetatenilor romani implicati in accidente rutiere peste hotare si cuprinde doua ipoteze importante. In primul rand, in cazul in care cetateanul strain este victima accidentului rutier, vehiculul care se face vinovat de accident poate fi inmatriculat in Romania sau nu. In cazul in care cetateanul strain este vinovat de accidentul rutier produs pe teritoriul Romaniei si are un vehicul inmatriculat in alt stat membru, este un alt tip de caz cu alt mod de solutionare.

Biroul European de Reprezentare va prleua responsabilitatea negocierilor cu asiguratorul RCA, iar reprezentantul pentru despagubiri sau BAAR din fiecare dintre situatiile prezentate pentru a se obtine despagubiri pentru prejudiciile suferite de client.

In conformitate cu legislatia in domeniu, asiguratorul RCA va fi obligat sa numeasca reprezentanti pentru despagubiri in fiecare dintre statele membre, cu exceptia statului membru in care a fost obtinuta autorizatia pentru practicarea asigurarii de raspundere civila a masinilor.

Reprezentantul pentru despagubiri este imputernicit sa instrumenteze toate daunele in numele si in contul asiguratorului RCA si va reprezenta asiguratorul. In acest scop, reprezentantul este cel care va intocmi dosarul de dauna si va lua toate masurile care sunt necesare pentru a solutiona toate cererile pentru despagubire care au fost pretinse de prejudiciat pentru toate prejudiciile care au fost cauzate ca urmare a unui accident, ca o consecinta a utilizarii masinii.

Sunt vizate vehiculele pentru care asigurarea a fost emisa de un asigurator sau de filiala sa in alt stat membru decat cel in care isi are sediul sau este rezidenta partea prejudiciata. De asemenea, sunt luate in calcul vehiculele care provin din alt stat membru decat cel in care partea prejudiciata isi are sediul sau este rezidenta. In acelasi timp, pentru prejudiciul produs intr-un alt stat membru decat cel in care este rezident sau isi are sediul prejudiciatul, se vor aplica tot masurile de mai sus.

Numirea reprezentantului pentru despagubiri nu interzice prejudiciatului sa ia propriile masuri contra persoanei care a determinat prejudiciul. De asemenea, asiguratorul prejudiciatului poate la randul sau sa ia masuri.

Limitele minime pentru raspundere acoperite prin asigurarea RCA sunt stabilite foarte clar in reglementarile specifice. Prejudiciatul poate obtine echivalentul in lei a sumei de 1220000 euro indiferent de numarul de persoane prejudiciate sau echivalentul in lei a sumei de 6070000 de euro pentru decese si vatamari corporale sau pentru prejudiciile care nu au caracter patrimonial care au fost produse in acelasi accident, fara sa conteze numarul de persoane prejudiciate.

Pentru a se obtine toate acestea este nevoie sa lucrezi cu un avocat care sa te ajute sa obtii aceste rezultate.